De Polder

Deze groene waterrijke polder bestaat sinds 26 juni 1492 en is karakteristiek voor dit deel van het groene hart met vele slootjes en windmolens voor de bemaling. Habitat van koeien en schapen maar ook van vele weidevogels en hazen.

De Hoogmadese Molen uit 1897 is nog steeds actief en vormt een visueel middelpunt van de polder.  De polder is erg populair als fietsroute en bekend bij vele tourclubs.